Strona główna » Pomoc » Motor Land » Regulamin e-Sklepu
Pomoc

Regulamin e-Sklepu

Regulamin Sklepu sklep.Motor-Land.com.pl

§ 1
Sposoby składania zamówień

A. Sklep internetowy MOTOR-LAND prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
B. Zamówienia są przyjmowane przez: stronę internetową www.sklep.motor-land.com.pl po zalogowaniu się w systemie do panelu klienta.
C. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje automatycznie przesłane, w momencie jego złożenia, na adres e-mail klienta, podany przy rejestracj.
D. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania imienia i nazwiska oraz pełnego adresu zamawiającego.

§ 2
Realizacja zamówień

A. Rozpoczęcie realizacji zamówienia i zawiązanie umowy pomiędzy Klientem a firmą MOTOR-LAND następuje po nadaniu unikatowego numeru zamówienia przez system sklepu MOTOR-LAND, i sprawdzeniu danych adresowych przez pracowników sklepu.
B. W przypadku braku jakichkolwiek towarów zamówionych przez Klienta w magazynie, Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem przez konsultantów o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia w terminie, określonym w punkcie 3 lit A . Klient podejmuje wówczas decyzje o dalszej realizacji zamówienia (wydłużenie się czasu realizacji lub realizacji zamówienia w częściach), bądź rezygnacji z niego
C. Jeżeli podczas składania zamówienia Klient wybrał jako formę płatności "Odbiór osobisty" jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez e-mail o numerze rezerwacji, na który powinien się powołać przy odbiorze towaru. Odbiór towaru odbywa się w magazynie firmy: ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18.
D. Towar przeznaczony do odbioru osobistego jest przetrzymywany w magazynie firmy, przez 7 dni od momentu powiadomienia , o którym mowa w pkt. 2 lit. C. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.

§ 3
Wysyłka

A. Wysyłka zamówionego towaru na terenie Polski realizowana jest poprzez firmę kurierską UPS zgodnie z poniższym harmonogramem.

Realizacja potwierdzonego zamówienia złożonego od poniedziałku do piątku do godziny 14.00:
wysyłka towaru w tym samym dniu roboczym

po godzinie 14.00:
wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy

sobota – niedziela dni świąteczne:
wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy

B. Kosz wysyłki:
Wysyłka kurierem UPS, paczka do 30kg o wymiarach nie przekraczających łącznie 3m długości (obwód + najdłuższy bok) - Koszt wysyłki 20,00 zł brutto Wysyłka kurierem UPS, paczka powyżej 30kg o wymiarach przekraczających łącznie 3m długości (obwód + najdłuższy bok) - Koszt wysyłki 122,00 zł brutto
C. Wysyłka zamówionego towaru poza terytorium Polski ustalana indywidualnie z Klientem.
D. Sklep MOTOR-LAND nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
 § 4
Ryzyko

A. Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na nabywcy od chwili odbioru towaru z magazynu lub od przewoźnika, jeśli z jego usług nabywca zdecydował się korzystać.

§ 5
Płatności i ceny

A. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
B. Przedstawiony asortyment w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
C. Podczas składania zamówienia Klient wybiera jedną z form płatności:

  • Odbiór osobisty - Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar w momencie odbierania go lub po zaksięgowaniu płatności przelewowej.
  • Pobranie - zamówiony towar jest wysyłany kurierem UPS, zapłatę za towar Klient dokonuje u kuriera w momencie odbioru towaru.
  • Przedpłata - klient dokonuje przedpłaty na konto firmowe MOTOR-LAND. Wysyłka towaru odbywa się po zaksięgowaniu płatności przelewowej.

Dane do przelewu:
płatność w PLN • Do każdej paczki jest dołączany, w zależności od życzenia klienta, paragon lub faktura VAT, zawierające informacje na temat cen produktów, ich ilości i ceny, a także o kosztach przesyłki.

§ 6
Zwrot towaru

A. Motor-Land przyjmie z powrotem każdą sprzedaną przez siebie część, zwróconą w terminie 10 dni od daty sprzedaży w bez żadnych dodatkowych kosztów oprócz kosztów przesyłki do klienta a także zwrotnej, które poniesie nabywca. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, nadający się do ponownej odsprzedaży w oryginalnym opakowaniu i z dowodem zakupu.
B. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie MOTOR-LAND mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty należy kontaktować się ze sprzedawcą, drogą telefoniczną lub e-mailową.
C. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem, chyba, że po rozmowie z konsultantem ustalono inaczej.
D. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu (pomyłka klienta) po upływie terminu określonego w pkt.5 lit. A MOTOR-LAND będzie pobierał opłatę związaną z ponownym wprowadzeniem towaru na magazyn w wysokości 15% wartości zwracanego towaru.
E. Przelew za zwrócony towar nastąpi po odesłaniu przez klienta podpisanej faktury korygującej.

§ 7
Reklamacje


A. Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.
B. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, klient winien zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej klient zobowiązuje się niezwłocznie odesłać uszkodzony towar wraz z protokołem do sprzedawcy, po uprzednim jego powiadomieniu.
C. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń wobec sprzedawcy z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego towaru.
D. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Kupujący winien niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
E. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest przedstawienie dowodu zakupu (faktura VAT bądź paragon) wraz z towarem sprzedającemu. Reklamację należy zgłosić osobiście bądź pisemnie drogą pocztową .
F. Koszty transportu towaru do/z reklamacji

Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt sprzedającemu na swój koszt osobiście bądź drogą pocztową. W przypadku uznania reklamacji jakościowej sprzedający zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.

W przypadku uznania reklamacji jakościowej sprzedający wyśle na swój koszt towar wolny od wad i usterek. W przypadku odmowy uznania reklamacji koszty związane ze zwrotem towaru do nadawcy poniesie kupujący.
G. W przypadku roszczeń określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 nr 141, poz 1176 ze zmian) postanowienia pkt. 6 lit. stosuje się odpowiednio.

Pliki do pobrania

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY

informacje techniczne